Ongedocumenteerden zijn meestal uitgesloten van opvang en hulp door reguliere organisaties. Voor de opvang uitgeprocedeerde asielzoekers kunt terecht bij de Bed Bad Brood en onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen zonder verblijfsvergunning in een aantal particuliere organisaties met een beperkte capaciteit verblijven.

AMOC (de Regenboog Groep)
Hulp voor Europese druggebruikers en daklozen, beperkte nachtopvang bij crisis.
Stadhouderskade 159
1074 BC Amsterdam
T: 020 570 78 22
www.deregenboog.org

Bed Bad Brood opvang
Toegang via het gemeentelijke Vreemdelingenloket Amsterdam
Houtmankade 334-II
1013 RR Amsterdam
T: 020 737 2472
info@vreemdelingenloketamsterdam.nl

De Haven (Leger des Heils)
Beperkte mogelijkheid voor nachtopvang na gesprek entreefunctionaris
Hekelveld 8 – 10
1012 SN Amsterdam
T: 020  63 61 065
www.goodwillcentra.legerdesheils.nl

Harriet Tubmanhuis
Kleinschalig opvanghuis voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen met juridisch perspectief.
T: 020  416 6004
harriettubmanhuis@gmail.com

Medisch Opvang Project Ongedocumenteerden (MOO)
Kleinschalig opvangproject voor uitgeprocedeerden met psychische problemen.
www.askv.nl
T: 020 – 775 34 78
F: 020 – 845 41 91
M: 06 – 40 30 89 18

Stichting Stoelenproject
Laagdrempelige nachtopvang. Toegang met en bon.
Marnixstraat 248
1016 TL Amsterdam
info@stoelenproject.nl
www.stoelenproject.nl

Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam
Voor informatie en advies over huren en huurbescherming.
www.wswonen.nl