In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs.
Volwassenen zonder verblijfsvergunning kunnen voor onderwijs en activering alleen terecht bij maatschappelijke organisaties in Amsterdam.
Via buurthuizen en bibliotheken zijn er ook vaak mogelijkheden om cursussen te volgen.

ASKV Taallessen
Nederlandse taallessen in de avonduren (2 avonden per week)
Tel: 020 – 627 24 08
E-mail: gea@askv.nl
www.askv.nl

Casa Migrante
Belangenbehartiging, maatschappelijke en juridische begeleiding en taallessen voor ongedocumenteerden met een Spaanstalige achtergrond.
Van Ostadestraat 268
1073 TV Amsterdam
T: 020 – 684 48 03
E-mail: info@casamigrante.com
www.casamigrante.nl

Defence for Children (DCI)
Defence for Children heeft samen met Stichting LOS een website gemaakt
over de rechten van ‘illegale’ kinderen:
www.iLegaalkind.nl
Postbus 11103
2301 EC Leiden

DUO / Informatie Beheergroep
DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen.
Postbus 50103
9702 GC Groningen
T: 050 – 599 77 55
www.duo.nl

Foundation University
Engelstalige online universiteit, opgericht door vrijwilligers,
gericht op het toegankelijk maken van kennis.
E-mail: office@foundationuniversity.com
www.foundationuniversity.com

Het Wereldhuis
Voor en door ongedocumenteerden.
Ontmoetingsplek voor ondersteuning, ondernemerschap en zelforganisatie.
Nederlandse en Engelse taallessen, computerlessen, diverse culturele lessen.
Nieuwe Herengracht 20
1018 DP Amsterdam
T: 06 – 22 82 14 72
E-mail: info@wereldhuis.org
www.wereldhuis.org

Onderwijs Consumenten Organisatie
Informatiepunt over onderwijs in Amsterdam, rechten in het onderwijs  en het maken van schoolkeuzes.
Postbus 15087
1001 MB Amsterdam
T: 020 – 330 63 20
E-mail: info@onderwijsconsument.nl
www.onderwijsconsument.nl

Project Activering Ongedocumenteerden (PAO)
Project van het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen.
Gerichte cursussen zoals: lassen, naaien, houtbewerken, websites maken.
Tel: 020 – 627 24 08
E-mail: pao@askv.nl
www.askv.nl

Stap Verder
Nederlandse lessen, alfabetiseringslessen, taalmaatjes.
Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
T: 020 – 845 75 66
E-mail: liesbethglas@stapverder.org
www.stapverder.org

Steunkomitee Onderwijs Buitenlanders
Nederlandse taallessen aan volwassen buitenlanders en educatieve activiteiten.
Agatha Dekenstraat 4
1053 AP Amsterdam
T: 020 – 683 29 43
sob_koba@hotmail.com
www.sobamsterdam.nl

Stichting Amsterdams Buurvrouwencontact (ABC)
Taalles aan huis voor anderstalige vrouwen, met uitzondering van Amsterdam Zuidoost.
Begijnhof 31
1012 WT Amsterdam
T: 020 – 320 27 10 ma t/m vr 10 – 13 uur
info@abcamsterdam.org
www.abcamsterdam.org

Taalgroep Dominicus
Alfabetiseringscursussen en Taallessen.
Contactpersoon Taalgroep:
Jos Vernooij (mob: 06 – 51 21 96 55)
www.dominicusamsterdam.nl