Vreemdelingendetentie
Vreemdelingendetentie in Nederland wordt gebruikt om de uitzetting van personen zonder een verblijfsvergunning te realiseren. Door middel van detentie wil de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) personen beschikbaar houden voor terugkeer.

Wanneer kan de politie mij in vreemdelingendetentie plaatsen?
Als u geen verblijfsvergunning heeft en de politie vermoedt dat u niet zelfstandig zult terugkeren, of de politie uw identiteit wil onderzoeken, dan kunt u in vreemdelingendetentie geplaatst worden. Als u vrijwillig vertrekt, als u een vast woonadres geeft, of als betrouwbare burgers zich garant stellen, wordt u meestal niet in detentie geplaatst. Kinderen mogen maximaal twee weken in vreemdelingendetentie verblijven en daar niet van hun ouders gescheiden worden. Volwassenen mogen maximaal 18 maanden in vreemdelingendetentie verblijven.

Kinderen en volwassenen in vreemdelingendetentie
Kinderen mogen maximaal twee weken in vreemdelingendetentie verblijven en daar niet van hun ouders gescheiden worden. Volwassenen mogen maximaal 18 maanden in vreemdelingendetentie verblijven.

Het recht op een advocaat in vreemdelingendetentie
Als u in vreemdelingendetentie zit, dan heeft u recht op gratis bijstand van een advocaat. Dat kan uw eigen advocaat zijn maar ook een toegewezen advocaat. Indien u het niet eens bent met uw detentie, dan kan de advocaat een klacht indienen bij de rechtbank tegen de vreemdelingendetentie en tegen het voortduren ervan. In de eerste rechtszaak wordt gekeken of u wel opgepakt had mogen worden en of er zicht is op uitzetting. In alle vervolgzaken gaat het vooral om het ‘zicht op uitzetting’. Alleen als uw advocaat geen beroep heeft ingesteld tegen het opleggen van de vreemdelingendetentie, moet dat door de overheid gebeuren binnen 28 dagen.

Waar kan ik heen met een klacht over mijn detentie?
Bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie kunt u een klacht indienen over de omstandigheden in vreemdelingendetentie. U kunt een klacht ook melden via 030-299 0222. Vanuit vreemdelingendetentie is er een gratis nummer dat u kunt bellen 0800-3388776.