Informatie over basisrechten voor ongedocumenteerde Amsterdammers

Deze website is een initiatief van ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, het Wereldhuis en is bedoeld voor mensen zonder verblijfsvergunning. Ongedocumenteerden, afgewezen asielzoekers, uitgeprocedeerden, mensen zonder papieren, illegalen….allemaal aanduidingen voor een groep die formeel niet in Nederland mag zijn maar die er wél is en die ook belangen en rechten heeft.

Voor mensen zonder verblijfsvergunning die hulp nodig hebben, kan de angst om opgepakt en uitgezet te worden, een belemmering zijn om die noodzakelijke hulp ook daadwerkelijk te zoeken. Bij hulpverleners leeft mogelijk de vraag of hulp bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar is, of welke diensten en hulp nog wel kunnen worden verleend. Ook iemand die volgens de wet niet in Nederland mag zijn, heeft een aantal basisrechten die zijn verankerd in internationale verdragen.

Paspoort van Amsterdam beschrijft de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning en geeft adressen in Amsterdam waar ze terecht kunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Ook beoogt deze website betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam te informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen moeten worden.

Naast deze website wordt er aan de landelijke website Basic Rights gewerkt. Dit gebeurt door een team uit de verschillende steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Deze website is meertalig en uitgebreider dan de Paspoort Amsterdam website.