Identificatieplicht
In Nederland geldt een identificatieplicht. Dit betekent dat iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs moet laten zien als de politie daarom vraagt. Het is van belang te weten wanneer de politie naar een identiteitsbewijs mag vragen en wat er kan gebeuren als iemand zich niet kan identificeren: een ongedocumenteerde kan daar dan rekening mee houden.

Aangifte doen
In Amsterdam kan iedereen veilig aangifte doen, ook als diegene ongedocumenteerd is.
Amsterdam waren samen met Utrecht en Eindhoven de voorloper op dit gebied en in de loop van 2016 is het in de rest van Nederland ingevoerd. De politie kan u bij uw aangifte om uw identiteitsbewijs vragen. Veel politieagenten doen dat ook. U kunt het onderstaand kaartje via hulporganisaties in Amsterdam meekrijgen:

Schermafbeelding 2017-02-04 om 17.07.25

Tevens is het mogelijk om een legaal iemand te vragen aangifte te doen. Daarvoor moet die persoon gemachtigd worden. Dit kan door middel van een kort briefje met uw naam en handtekening waarin u aangeeft wie er namens u aangifte komt doen en waarvan aangifte gedaan mag worden.

In sommige gevallen (als de dader niet bekend is en er geen sprake is van een zwaar feit) is het mogelijk om per internet aangifte te doen. Ook bestaat de mogelijkheid om anoniem een ernstig strafbaar feit te melden als u de dader kent, dit kan via Meld Misdaad Anoniem. Mochten er toch problemen worden ondervonden bij het doen van aangifte, vraag dan een hulporganisatie om te bemiddelen. Deze organisaties hebben vaak een eigen contactpersoon bij de politie en willen altijd helpen!

Controleplekken en mogelijkheden tot controle
De politie en andere gezagdragers mogen iedereen om een identiteitsbewijs vragen indien dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun werk. Een gezagsdrager is iemand die een controlerende taak heeft. Controles zijn gebruikelijk in het openbaar vervoer als u geen vervoersbewijs heeft, bij illegale arbeid, bij evenementen en in drukke uitgaansgebieden, bijvoorbeeld het Rembrandtplein en Leidseplein in Amsterdam. Daarnaast zijn er regelmatig op willekeurige plekken in Amsterdam verkeerscontroles. Bij kleine verkeersovertredingen mag de politie een identiteitsbewijs vragen.

Geen identificatie
Als u zich niet kunt identificeren met een geldig identiteitsbewijs, dan kunt u een boete krijgen of er kan een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ ontstaan en wordt u meegenomen naar het politiebureau voor verhoor over uw identiteit. U bent niet verplicht om de vragen van de politie te beantwoorden. U kunt voor 6 uur vast worden gezet, in die 6 uur telt de nacht niet mee. Dit mag maximaal met 48 uur worden verlengd. Is uw identiteit dan nog steeds niet vastgesteld, dan kunt u worden overgeplaatst naar een vreemdelingen detentiecentrum. Zie hiervoor ook  ‘detentie‘ op deze website.

Hulp als u bent opgepakt
Als u bent opgepakt, dan zal de politie al uw persoonlijke spullen in beslag nemen, ook uw telefoon met eventuele nummers! U heeft het recht om een telefoontje te plegen, leer het nummer van de persoon die u wilt waarschuwen daarom uit uw hoofd. U heeft het recht om een advocaat te spreken vóórdat u door de politie wordt verhoord. Zorg ervoor dat u altijd de gegevens van uw advocaat op zak heeft. Geef deze meteen aan de politie door. Heeft u zelf geen advocaat, dan wordt er een toegewezen via de piketdienst. Als u gezondheidsproblemen heeft en medicijnen gebruikt is het belangrijk om dit meteen te melden aan de politie. U kunt altijd om een dokter vragen. Als u onder behandeling bent van een arts, draag dan altijd de contactgegevens bij u.

Huiszoekingen
Voor het binnentreden van een woning heeft de politie toestemming van de bewoner nodig. Als er sprake is van ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’, kan de politie met een machtiging zonder toestemming uw woning betreden. Bijvoorbeeld op basis van informatie van overheidsdiensten, de politie, arbeidsinspectie of tips. Deze machtiging moeten ze wel laten zien. Zonder vermoeden mogen (Politie)ambtenaren nooit zonder machtiging uw woning binnenkomen als u daar zelf geen toestemming voor geeft.

Verder mag de politie een plaats te onderzoeken waar eerder ongedocumenteerden aangetroffen zijn. Ook kunnen andere aanwezigen in een huis, kamer of auto worden onderzocht als één van de aanwezigen illegaal is. Soms zal de politie kennissen en bekenden ondervragen, bijvoorbeeld over uw nationaliteit. Deze vragen hoeven niet te worden beantwoord. De politie wil zo informatie krijgen over uw identiteit en land van herkomst.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren