Juridische hulp
Het recht op juridische hulp is in Nederland een basisrecht dat voor iedereen geldt, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Iedereen die juridische bijstand nodig heeft, maar die dit niet kan betalen, kan een groot deel van de kosten vergoed krijgen. Dat staat in de Grondwet. Een aantal maatschappelijke organisaties in Amsterdam biedt sociaaljuridische hulp en advies als u met uw probleem niet terecht kunt bij de reguliere instellingen.

Juridische hulp over legaal verblijf
In Amsterdam zijn een aantal organisaties gespecialiseerd in hulp aan ongedocumenteerden. Het Wereldhuis heeft iedere woensdagmiddag een advocatenspreekuur waar u terecht kunt en de spreekuurmedewerkers van het Wereldhuis bemiddelen in hulp en doorverwijzing.
Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen heeft een juridisch team dat gespecialiseerd is in hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wanneer u uitgeprocedeerd raakt kunt u zich melden bij het Vreemdelingenloket aan de Houtmankade 334c, het centrale punt van de gemeente voor ongedocumenteerden in Amsterdam. Zij hebben elke doordeweekse dag een spreekuur van 10 tot 12 uur ’s ochtends. Hiervoor dient geen afspraak te worden gemaakt. Op het Loket wordt uw hulpvraag geregistreerd en wordt u eventueel doorverwezen naar de organisatie die u het best kan begeleiden. Telefonisch is het loket bereikbaar via 020-7372472.

Gratis advies
Voor advies over arbeidsrecht, woonrecht, sociaal recht en familierecht kunt terecht bij het Juridisch Loket. Zo nodig wordt u verwezen naar een advocaat. Voor een goed juridisch advies is het belangrijk om alle papieren die met uw probleem te maken hebben, mee te nemen. U kunt ook één van de advocatenspreekuren bezoeken bij u in de buurt.

Sociaal Raadslieden
Voor hulp bij het invullen van formulieren, schulden of het schrijven van algemene brieven en bezwaarschriften kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden bij u in de buurt. Deze zijn over het algemeen gevestigd in een dienstencentrum of buurthuis. (link naar Sociale Kaart Amsterdam)

Advocaatkosten
Ook als u ongedocumenteerd bent, heeft u het recht op een advocaat. Iedereen die rechtsbijstand nodig heeft maar dat niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat wordt door de advocaat voor u aangevraagd. In principe heeft de advocaat daarvoor uw burgerservicenummer of vreemdelingennummer nodig. Maar ook als u dat niet heeft, kunt u bij een advocaat terecht. Afhankelijk van uw inkomen, moet u wel een eigen bijdrage betalen. U kunt een korting op uw eigen bijdrage krijgen als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en zij u verwijzen naar een advocaat. U krijgt dan een ‘diagnosedocument’ mee.

Advocaat zoeken
U kunt zelf een advocaat zoeken. De Vereniging voor Asieljuristen Nederland publiceert een lijst van aangesloten vreemdelingenadvocaten. Aangeraden wordt echter om via een organisatie als ASKV / Steunpunt Vluchtelingen of het Wereldhuis een advocaat te zoeken, zij weten welke advocaat gespecialiseerd is in uw type zaak.