Recht op onderdak
Mensen zonder verblijfsvergunning hebben in principe het recht om in Nederland woonruimte te huren. Een goed netwerk geeft meer mogelijkheden tot onderdak. Bij uitputting netwerk wordt het lastig, dakloos worden is dan het gevaar. Ongedocumenteerden zijn meestal uitgesloten van opvang en hulp door reguliere organisaties, hoewel er nu voor uitgeprocedeerde asielzoekers de bed-bad-brood regeling is waarbij in Amsterdam nachtopvang wordt aangeboden. Bij de We Are Here groep is dat anders. Zij hebben hun eigen 24-uurs opvang geregeld met hulp van sympathisanten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties.

Bed-bad-brood regeling uitgeprocedeerde asielzoekers
In de BBB kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht voor avondeten, een douche, een bed en een ontbijt. Ook kunnen ze er kleding wassen en spullen opslaan en krijgen ze tramkaartjes om overdag naar een arts of naar kennissen te gaan. De gemeente biedt opvang om een humanitaire ondergrens te waarborgen en te voorkomen dat uitgeprocedeerden, die verklaren niet te kunnen terugkeren naar hun eigen land, op straat terechtkomen. Dit vanuit de gedachte dat vanaf de straat niet kan worden gewerkt aan een toekomst. Het regime van de opvang is sober. In Amsterdam zijn in totaal 135 BBB-plekken gecreëerd: 75 in de Schuitenhuisstraat in Nieuw West en 60 in de Walborg in Buitenveldert (sinds eind 2016 uitgebreid naar 90).

Inschrijven voor bed-bad-brood bij het Vreemdelingenloket
U kunt zich voor de BBB inschrijven bij het Vreemdelingenloket op de Houtmankade 334-II. Dit kan dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur. Bij inschrijving krijgt u een routebeschrijving naar de BBB-locatie en een OV-kaartje om naar de opvang te reizen. Bij de BBB-locatie krijgt u een toegangsbewijs.
Bij inschrijving moet u een document of brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meenemen met daarop:
uw naam
uw land van herkomst
uw vreemdelingennummer (V-nummer)

Openingstijden bed-bad-brood
Met een toegangsbewijs voor een BBB-voorziening kunt u daar elke dag vanaf 16.00 uur tot 09.00 uur terecht. U krijgt een avondmaaltijd, de mogelijkheid om te douchen, een slaapplek en de volgende ochtend een ontbijt.

Per persoon mag u 1 koffer en 1 stuk handbagage meenemen. U mag bezoek ontvangen tot 22.00 uur.

Kwetsbare uitgeprocedeerden
De regeling voor kwetsbare uitgeprocedeerden (programma vreemdelingen) is sinds juli 2015, in overeenstemming met de uitdrukkelijke wens van een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad, nader uitgewerkt. Concreet betekent dit dat per 1 juli het aantal opvangplekken voor kwetsbare uitgeprocedeerden is uitgebreid. Daarnaast kunnen ook afgewezen asielzoekers die willen meewerken aan een oplossing, waarvan terugkeer nadrukkelijk één van de mogelijkheden is, in aanmerking komen voor tijdelijke opvang en begeleiding. De gedachte daarachter is dat zo de cirkel van uitzichtloosheid kan worden doorbroken en de kans op succes bij terugkeer (of een hernieuwde aanvraag) groter is.

Andere opvangmogelijkheden
De vrouwenopvang moet vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld helpen, ook vrouwen zonder verblijfsvergunning. Mensen met ernstige psychische klachten kunnen soms opgevangen worden door het MOO.  De hulporganisaties voor uitgeprocedeerden en ongedocumenteerden hebben zeer beperkte eigen opvanghuizen.Deze opvang is bedoeld voor mensen die een band hebben met Amsterdam.

Opvang voor asielzoekers
In sommige gevallen is het mogelijk om door de COA opgevangen te worden. Bijvoorbeeld als u kinderen heeft, dan kunt u naar de Gezinsopvanglocatie, of als u ‘uitstel van vertrek’ heeft. (u kunt niet reizen). Informeer hiervoor bij een hulporganisatie zoals ASKV of Wereldhuis.

Het huren van woonruimte
Ook zonder verblijfsvergunning, mag u woonruimte huren in Amsterdam. U kunt alleen geen woonruimte huren waar een huisvestingsvergunning voor nodig is. De verhuurder mag de huur niet opzeggen, alleen vanwege het feit dat u ongedocumenteerd bent. Uw huurcontract heeft is rechtsgeldig. Als u geen verblijfsvergunning heeft, kunt alleen huren bij een particuliere verhuurder.  Pas op voor onderhuur: als de huurder niet zelf de woning bewoont, dan loopt u het risico dat u, maar ook de eigenlijke huurder uit de woning wordt gezet. In Amsterdam controleert men op illegale onderhuur (meldpunt zoeklicht), dit gebeurt in samenwerking met de politie. Voorafgaand aan de controle stuurt de woningbouwvereniging een brief waarin de controle wordt aangekondigd. Bij een dergelijke controle loopt u risico om opgepakt te worden. Als u zelfstandig een woning huurt, dan kunt u zelf contracten afsluiten voor gwl, televisie en internet. Deze bedrijven vragen geen identiteitsbewijs maar wel een bewijs van huur en een bankrekening.

Huurbescherming
Als u legaal huurt, heeft u recht op huurbescherming. U hoeft niet perse een contract te hebben maar u moet wel kunnen bewijzen dat u huurder bent, bijvoorbeeld door bewijzen van huurbetaling of door te bewijzen dat u echt op het adres woont. Huurbescherming betekent dat u kunt procederen tegen onredelijke huurverhoging en opzegging van de huur. Het Wijksteunpunt Wonen bij u in de buurt kan u daarbij helpen. Zij helpen ook bij problemen met uw verhuurder.

Hospitahuur : minder bescherming
Er is sprake van hospitahuur indien de kamerhuurder inwoont bij de verhuurder die zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft. Een dergelijke huurder die inwoont bij de verhuurder geniet minder huurbescherming: de eerste negen maanden van de huurovereenkomst geldt als proefperiode. Dit betekent dat de verhuurder gedurende deze periode de huur mag opzeggen zonder dat hij daar een bijzondere reden voor heeft. De verhuurder hoeft dus niet naar de rechter te stappen. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor meer informatie, ga naar de websites van Justitia en de Rijksoverheid.