Onderwijs en activiteiten / activering
In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs. In diverse internationale en nationale verdragen en wetten is het recht van kinderen om onderwijs te volgen, vastgelegd. Onderwijs volgen is niet alleen een recht maar ook een plicht voor kinderen. Volwassenen zonder verblijfsvergunning kunnen voor onderwijs en activering alleen terecht bij kleine maatschappelijke organisaties in Amsterdam.

School is verplicht voor kinderen
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen naar school, vanaf hun 5e is het verplicht. Ook ongedocumenteerde kinderen. De overheid geeft scholen dezelfde vergoeding voor ongedocumenteerde kinderen als voor andere kinderen. Als ouder heeft u de plicht om uw kind naar school te laten gaan.

Scholen mogen kinderen niet aangeven
Het Ministerie van Onderwijs heeft alle scholen verboden mee te werken aan de opsporing van ongedocumenteerde kinderen. Zij mogen dus geen gegevens doorgeven of een melding doen.

Aanmelden bij een school
U kunt uw kind inschrijven bij iedere Amsterdamse basisschool. Een school mag uw kind niet weigeren omdat het geen identiteitsbewijs heeft. Wel kan het voorkomen dat een school een wachtlijst heeft. Wilt u hulp bij het vinden van een school, ga dan naar het OKC bij u in de buurt.  Ook speciaal onderwijs is toegankelijk, hoewel de inschrijving soms lastig kan zijn. Veel informatie hierover staat op iLegaalkind.nl. Heeft u in Amsterdam problemen omdat een school uw kind weigert? Neem dan contact op met ASKV of Wereldhuis.

Kosten voor onderwijs en sport
Onderwijs en boeken zijn gratis. De school kan u wel een bijdrage vragen voor activiteiten. Kunt u dit of andere bijkomende kosten voor school niet betalen, dan kunt u steun vragen via Leren zonder Papieren. Er zijn ook mogelijkheden om bijvoorbeeld kosten voor sportverenigingen vergoed te krijgen. Kij hiervoor bij jeugdsportfonds.nl of jongerencultuurfonds.nl. Kosten voor hoger onderwijs kunnen soms kwijtgescholden worden via de Buiteninvorderingstelling (pdf). Het meest recente formulier is via duo.nl te downloaden

Middelbaar onderwijs
Vanaf 12 jaar gaan kinderen naar de middelbare school. Kinderen van 16 en 17 jaar kunnen ook een combinatie van opleiding en werk volgen. Stages voor kinderen zijn mogelijk maar kijk voor het laatste nieuws hierover op iLegaalkind.nl. Een kind dat 18 wordt mag de opleiding afmaken. Wanneer uw kind met succes de middelbare school heeft afgerond heeft het recht op een diploma.

Volwassenonderwijs
Inburgeringscursussen en volwassenopleidingen zijn niet toegankelijk voor ongedocumenteerden. Wel zijn er verschillende organisaties waar cursussen en taallessen worden gegeven. Zie hiervoor deze link of informeer bij het Wereldhuis of ASKV. Er is veel te doen over de ‘mortificatie’ van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het feit dat u niet mag werken en de gevolgen hiervan. Niemand gaat er op vooruit door nietsdoen. Vandaar dat veel maatschappelijk organisaties activeringstrajecten aanbieden.