Kinderen
In Nederland hebben alle kinderen recht op bescherming, goede zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen. Ook kinderen zonder verblijfsvergunning. Die rechten zijn vastgelegd in Europese en universele verdragen en in verschillende Nederlandse wetten, waaronder de Grondwet. In het dagelijks leven kan onbekendheid met de rechten en plichten van ongedocumenteerde kinderen grote problemen veroorzaken.

Uitgebreide informatie over deze rechten zijn te vinden op de website van Defence for Children. Zij zet zich in voor de rechten van ongedocumenteerde kinderen en kan u helpen met onderstaande vragen en het vinden van een gespecialiseerde advocaat.

Geboorteaangifte
Het is belangrijk om binnen drie dagen de geboorte van uw kind aan te geven bij de gemeente. Ook als u geen legaal verblijf in Nederland heeft. De aangifte kan alleen worden gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. De gemeente geeft een geboorteakte af. U kunt bij de gemeente ook uw kind erkennen. Als beide ouders ongedocumenteerd en ongehuwd zijn, moeten de ouders beschikken over een geldig (niet-Nederlands) identiteitsbewijs en over een gelegaliseerd bewijs van ongehuwd zijn.

Verblijfsrecht van een in Nederland geboren kind
Een kind dat in Nederland wordt geboren en ongedocumenteerde ouders heeft, krijgt niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.
Heeft één van de ouders een Nederlandse verblijfsvergunning of nationaliteit én het kind erkent, dan kan een aanvraag voor een verblijfsvergunning worden gedaan voor het kind. De aanvraag moet zo snel mogelijk na de geboorte van uw kind worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is belangrijk dat de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend. Het is aan te raden deze aanvraag te laten begeleiden door een advocaat.

Hulp bij opvoeding
Het Ouder- en Kindteam Amsterdam is het belangrijkste steunpunt bij opvoeding. Het OKT is gratis toegankelijk voor alle inwoners van Amsterdam, ook voor ongedocumenteerden. Kijk voor meer informatie op www.oktamsterdam.nl.

Dakloos met kind(eren)
In Nederland heeft de rechter bepaald dat ouders en minderjarige kinderen niet van elkaar gescheiden mogen worden, alleen omdat ze dakloos zijn. De overheid moet er in dat geval voor zorgen dat er opvang is. Als u in een dergelijke situatie komt, dan kunt u het beste contact opnemen met Defence for Children. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen bestaat de Gezinsopvang Locatie (GOL, lees meer op de website van LOS). Hier geldt dat gezinnen de verantwoordelijkheid hebben om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst, met als uitgangspunt zelfstandige terugkeer.