Voor wie terugkeer naar land van herkomst overweegt…
Vreemdelingen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken, lopen het risico op vreemdelingenbewaring en uitzetting. Na een negatieve beschikking krijgt iemand van de IND in de regel vier weken de tijd om vrijwillig Nederland (en Europa) te verlaten. Wie dat niet doet of niet tijdig in bezwaar is gegaan, loopt bij een aanhouding door de politie het risico van vreemdelingendetentie voor de duur van zes maanden, een ‘licht’ inreisverbod van twee jaar of een ‘zwaar’ inreisverbod, vijf tot tien jaar (na veroordeling vanwege een crimineel feit), en mogelijk uitzetting naar land van herkomst. Wie niet vrijwillig vertrekt en, ondanks een inreisverbod alsnog in Nederland wordt aangetroffen, kan een boete opgelegd krijgen tot een bedrag van € 3.900 of gevangenisstraf.

Wie kiest voor vrijwillig vertrek kan in Amsterdam contact zoeken met de onderstaande organisaties:

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
IOM – het migratieagentschap van de Verenigde Naties – is een internationale organisatie die sinds 1951 begeleiding biedt aan migranten over de hele wereld. In Nederland verleent het IOM onder andere ondersteuning bij vrijwillige terugkeer in de vorm van advies, een vliegticket, waar nodig begeleiding bij de reis en een financiële bijdrage om in de eerste behoeftes na terugkeer te kunnen voorzien (€ 200 p.p.). Bovendien kunnen migranten, die hiervoor in aanmerking komen, gebruik maken van extra herintegratieondersteuning na terugkeer (max. € 1.800). Met deze middelen kunnen zij bijvoorbeeld een opleiding volgen of in een klein bedrijf investeren. Ook ontvangen kwetsbare migranten extra ondersteuning. Dit kunnen mensen met een medische problematiek zijn, slachtoffers van mensenhandel of alleenstaande minderjarige. Kijk voor meer informatie op de website van IOM www.iom-nederland.nl   of maak een afspraak met een van onze counselors via 088-746 44 66.

Bridge to Better
Bridge to Better biedt aan mensen zonder verblijfsvergunning een op de persoon toegespitst begeleidingstraject voor terugkeer naar land van herkomst. Door het bieden van een training, hulp bij het schrijven van een businessplan en een financiële bijdrage van € 1.500, waarvan € 750 te besteden in Nederland en € 750 in het land van terugkeer. Meer informatie is te vinden op www.bridgetobetter.org

VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland richt zich met name op het begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers bij zelfstandige terugkeer. VWN biedt twee projecten: ‘Met opgeheven hoofd’ en ‘Een Nieuw Hoofdstuk’.

‘Met opgeheven hoofd’ betekent: begeleiding op maat in land van terugkeer naar bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, een opleiding, medische zorg en/of huisvesting. ‘Een nieuw hoofdstuk’ is een project, waar op de VWN-locaties in Nederland de uitkomst van de asielprocedure met de client wordt besproken. Als blijkt dat verblijfsstatus onmogelijk is, dan biedt VWN een gesprek aan over de consequenties van illegaliteit en de mogelijkheden voor ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst.

Vraag Een overzicht van alle dienstverleners en het (actuele) aanbod is te vinden op: www.infoterugkeer.nl